Ivan Krastevs bok «Framtida er her nå» har fått overveldende omtale og anmeldelser i norske aviser. Boken ble lansert 12. juli og fikk terningkast 5 i VG:

Oda Faremo Lindholm i VG skrev at «Forfattere og forlag kappes nå om å skrive Den Store Beretningen om hva corona har gjort med verden – og Ivan Krastevs «fremtiden er her nå» er definitivt et godt valg å lese. […] stappfull av kunnskap og interessante betraktninger». Salgssjef Gine Jonassen er utrolig glad og stolt over all presse på boken: «All omtalen viser at dette er rett bok til rett tid. Vi trenger å ta samtalen om hvilken retning samfunnet skal ta etter pandemien.»

Se alle anmeldelsene her og les boken!

«Men at Krastevs bok er lett å kritisere, er også et argument for å lese den: For å kritisere er å tenke.» – Aage Borchgrevink, Dagbladet

«Krastevs svært lesbare essay er en slags intellektuell live-kommentar til situasjonen vi alle gjennomlever […] Krastevs analyse er best når han beskriver hvor likt demokratier og autoritære regimer reagerte på smitten, og hvor store strukturer som brått kom i bevegelse. […] På en måte er det befriende å få et slikt oppspill til debatt, men verdien i Krastevs essay ligger mer i problemstillingene enn i svarene.» – Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad

«Ivan Krastev gør sig ingen illusioner. Hans tonefald er klart og bestemt, men han er samtidig fuld af menneskelig varme. Den bulgarske politolog ser i coronakrisen en afsked med det velkendte. […] At læse Ivan Krastev er rent ud sagt en fornøjelse, for i hans begavelse samles en kærlighed til litteratur, en skepsis til de mest letkøbte utopiske idealer og en forståelse for idéernes skønhed. Han folder ikke drømmens faner ud, men får sine læsere til at se verden i et klarere lys. Han forvisser os om, hvor meget vi har opnået og giver os sproget til at forstå konflikterne nu og her samt hvilke muligheder, der foreligger for dem, som i den nære fremtid ønsker fredelige og fremgangsrige samfund.» – Christian Johannes Idskov, Vagant

«Krastev er skarp, presis og analytisk. […] Krastevs forsøk på å sjå koronapandemien i fugleperspektiv er interessant nok til at det bør lesast av alle som kjenner seg forvirra, desorienterte og motlause. Det er kanskje håp for framtida framleis.» – Emil Andre Erstad, Vårt Land

«Det hjelper å ha tenkeren Ivan Krastev på innerlommen hvis du vil forstå de langsiktige konsekvensene av koronakrisen. […] Dette er en liten, men viktig bok – om de politiske veivalgene vi står ved, hva vi kan lære av koronakrisen og hvor veien går videre.»- Ellen Sofie Lauritzen, Dagens Næringsliv

«… en interessant oppsummering om pandemier og hvilken rolle de spiller i historien og samfunnet. […] fungerer fint som sommerlektyre, og det merkes at forfatteren er vant til å skrive for et avispublikum ettersom språket flyter godt og ting forklares på en forståelig måte.» – Linn Marie Hammernes, Finansavisen