Halvor Finess Tretvolls bok Sosialdemokrati i en skjebnetid er ute til gode anmeldelser. 

«Som ei blanding av Sherlock Holmes og Sokrates granskar Tretvoll det politiske landskapet, snakkar med folk (rett nok fleire politikarar og ekspertar enn vanlege veljarar), lanserer hypotesar og diskuterer dei ope med lesaren som vitne. […] Halvor Finess Tretvoll har gjort eit imponerande etterforskingsarbeid med å forklara den sosialdemokratiske krisa i Europa.» – Tom Hetland, Bergens Tidene 

«Halvor Finess Tretvoll har levert en verdifull analyse i en tid der det pågår et kappløp om hvilke politiske verdier og ideer som skal prege framtida.» – John O. Egeland, Dagbladet

«Halvor Finess Tretvoll stiller en overbevisende diagnose på sosialdemokratiets problemer i Europa» – Mímir Kristjánsson, Klassekampen

«Halvor F. Tretvoll skriver dystert i boken Sosialdemokrati i en skjebnetid […] har interessante situasjonsbeskrivelser» – Astrid Meland, VG

«En grundig journalistisk reportasje om aktuell europeisk politikk.» – Arne Strand, Dagsavisen 

 

Les mer om boken: Sosialdemokrati i en skjebnetid