Fattigdomsulykke

Professor i psykologi Keith Payne har forsket på konsekvensene av ulikhet og hvordan det er å være fattig og å føle seg fattig påvirker både individ og samfunn. I september kommer han til Oslo, Bergen og Stavanger. 

Land med stor økonomisk ulikhet har flere sosiale problemer, men også det å føle seg fattig virker inn på valgene man tar i livet. Følelsen av urett får konsekvenser for både individ og samfunn som helhet, med større spenninger og frustrasjon i befolkningen. Psykolog Keith Payne har skrevet boken Følelsen av forskjell der han bruker innsikter fra både biologi, psykologi og økonomi for å forklare hvordan vi blir påvirket av ulikhet i samfunnet og hvilke konsekvenser det har for hvordan vi tenker og handler. Han møter forskere til debatt og hvert arrangement avsluttes med norske politikere som er invitert til å kommentere hva de ser som de største utfordringene i sin by i dag når det gjelder ulikhet og fattigdom og hva partiene mener må gjøres for å demme opp for forskjellene. 

Oslo 17. september på Kulturhuset, se program

Bergen 18. september på Litteraturhuset, se program

Stavanger 19. september på Kapittelfestivalen, se program

2018-08-24T09:42:25+00:0024. august 2018|

Privacy Policy Settings