Cover - BlåkopiPunkt for punkt starter Solberg-regjeringen omstridte reformer som er reine blåkopier av svensk og dansk politikk, skriver Klassekampen etter Res Publicas konferanse om Blå erfaringer i Norden.

Den blåblå regjeringen er knapt 120 dager gammel, men har rukket å lansere flere større reformer.

Felles for mange av de blåblå prestisjeprosjektene er at de likner til forveksling på tiltak iverksatt av borgerlige regjeringer i Sverige og Danmark:

  • Kommunereformen er inspirert av en tilsvarende dansk reform. Kommunalkomiteen på Stortinget har allerede vært på studietur til Danmark for å lære av strukturreformen, som i 2007 kuttet antallet kommuner fra 270 til 98.
  • Endringen i privatskoleloven åpner for et frislipp i privat drevne skoler i Norge, og at vi dermed kan følge i Sveriges spor på dette området. Andelen grunnskoleelever som går på privatskoler er nesten doblet de siste åtte årene, og ligger nå på 13 prosent, mot 3 prosent i Norge.
  • Skatte- og avgiftskutt på åtte milliarder kroner utgjorde den suverent viktigste omprioriteringen i de blåblås første statsbudsjett. Også den borgerlige regjeringen i Sverige har kuttet kraftig i skattene i sin regjeringsperiode.
  • Siv Jensens produktivitetsreform er opprettet etter modell av en tilsvarende dansk modell. Kommisjonen skal foreslå tiltak for å få ned utgiftene i offentlig sektor, og skal peke ut samfunnsoppgaver som kan privatiseres.
  • Forslaget om ny arbeidstid for lærere kommer knapt et år etter at et liknende forslag førte til lockout av danske lærere. Den norske striden er riktignok ikke utløst av Høyre i regjering, men av Kommunesektorens organisasjon KS, som ledes av Høyres Gunn Marit Helgesen.

Tenketanken Res Publica inviterte i går til konferanse i Oslo om erfaringene med blå politikk i Sverige, Danmark og Norge.

Blant deltakerne på konferansen var LO-leder Gerd Kristiansens høyre hånd, Wegard Harsvik. Han mener det ikke er tvil om at Erna Solberg & Co. er inspirert av sine nordiske søsterpartier.

– Det har lenge vært tett kontakt mellom strategene i Høyre og deres motstykker i svenske Moderaterna. Høyre har lært veldig mye av den svenske suksessen, ikke minst hvordan man skal pakke inn den blå politikken. Nå ser vi at de også tar etter sine svenske forbilder i praktisk politikk, sier Harsvik.

– På hvilken måte?

– Produktivitetskommisjonen er rein kopi. Det samme gjelder arbeidet med å endre friskoleloven, der man er godt i gang med å slippe til private i langt større grad enn før.

LO-strategen kom i fjor med boka Blåkopi: Høyres svenske strategi. Han forventer at Høyre vil ta etter den svenske regjeringen også på andre felter, og trekker særlig fram arbeidslivspolitikken.

– I Norge har vi i åtte år hatt en regjering som leverer alt LO ber om på mange områder, for eksempel tiltak mot sosial dumping. Det vil trolig forandre seg, i tråd med måten den borgerlige regjeringen i Sverige har svekket fagbevegelsen der, sier han.

Av Lars Unar Størdal Vegstein, trykt i KLassekampen 14. februar 2014