Einhart Lorenz (f. 1940) er professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Oslo.

Han evner å formidle kompliserte politiske sammenhenger med lett penn og et forbilledlig klart og sobert språk, og tegner i denne boken et levende portrett av en historisk skikkelse med nære bånd til Norge.