Dag Seierstad (f. 1936) er journalist, SV-politiker og samfunnsdebatant.