Foto: Kerstin Mertens/Samfoto

Foto: Kerstin Mertens/Samfoto

Norge er internasjonalt forpliktet til utslippskutt, ansvarlig forbruk, og bærekraftig utvikling. Samtidig styres vår økonomiske politikk etter mål som medfører en tredobling av forbruket innen 2060. 

Trenger vi så stor forbruksvekst? Er grenseløs økonomisk vekst etisk eller fysisk mulig? Og kan vi styre etter andre mål?

Velkommen til vårt arrangement på Globaliseringskonferansen,

28. oktober kl 12-13.30, på Kulturhuset i Oslo, i samarbeid med Spire.

Innlegg og diskusjon ved:

  • Kristin Halvorsen – direktør i CICERO, tidligere finansminister
  • Eivind Hoff-Elimari – forfatter av Gull eller grønne skoger? og spesialrådgiver i Forskningsrådet
  • Lars Risan – antropolog og idéhistoriker
  • Eric Nævdal – seniorforsker ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Ordstyrer: Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie

Arrangører: Res Publica og Spire

Arrangementet er en del av Globaliseringskonferansen 2016, 27. – 30. oktober. Konferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum og er et møtested for alle med sosialt og politisk engasjement.

Se hele programmet her: http://globalisering.no/program
Kjøp billetter her: http://globalisering.no/påmelding