Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal ble nominert til Brageprisen i kategorien sakprosa for sin bok Borgerlønn. «Med språklig sikkerhet plasseres kunnskap og tunge refleksjoner som både utfordrer og river ned etablerte holdninger og antagelser.» Les hele juryens begrunnelse.

Juryens begrunnelse: 
«‘Skal folk få penger for ikke å gjøre noe, spør den nybakte faren som gleder seg til fire måneders foreldrepermisjon med full lønn. Vi har allerede borgerlønn.’ Kan det tyde på at vi faktisk har borgerlønn eller lignende i Norge? De to erfarne journalistene Eliassen og Omdal har diskutert borgerlønn grundig. Boka er en aktuell kommentar til dagens samfunn, men like relevant som formidler av de mange aspektene ved borgerlønn. I et leservennlig språk presenter boka teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer. Leserens nysgjerrighet fanges: Boka er et viktig sakprosaverk som gir et situasjonsbilde av vår tid.

Med språklig sikkerhet plasseres kunnskap og tunge refleksjoner som både utfordrer og river ned etablerte holdninger og antagelser. Forfatterne inntar en tydelig rolle som formidlere av hva borgerlønn kan være, uten å misjonere. Boka er snarere en veiviser i en jungel av meninger. Den bygges opp på en naturlig måte og tilbyr stadig interessante og engasjerende perspektiv.»

Se video i forbindelse med Bragearrangementet.