Foto: Lene Sørøy Neverdal

Norge er i dag et av verdens mest likestilte land, men hvordan kom vi hit og hvem er det vi står på skuldrene til? Bodil Chr. Erichsen to-bindsverk Norske kvinner liv og kamp 1850-2000, er nå ferdigstilt og ble lansert på Tronsmo 24. mai, der forfatteren ble intervjuet av Linn Stalsberg.

Bokverket omhandler historiske tema sett i et kjønnsperspektiv, som ekteskap, moderskap, abort, prostitusjon, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, idrett, krig og fred.

Vi gratulerer forfatteren med utgivelsen, og i Agenda Magasin kan du lese hennes tekst om Katti Anker Møller.