Boklansering og debatt mandag 11 . april kl 14–16 på Litteraturhuset, Oslo. 

Kommunene har avgjørende betydning for våre liv. Her lever befolkningen sine liv og utvikler lokalsamfunn. Fra kommunen mottar vi mange av tjenestene våre og der utøves en vesentlig del av vårt demokrati. Inndeling og organisering av kommunene er derfor avgjørende for hvilke verdier som vil prege utviklingen av samfunnet vårt og hvilke interesser som vinner fram.

Solberg-regjeringens prosjekt for kommunesammenslåing vil skape nye betingelser for muligheten til å påvirke den offentlige politikken og dermed utviklingen av samfunnet. Det pågår en strid om hvem som skal ha makt i Norge. Skal vi ha et bredt folkestyre eller er vi på vei mot elitestyre?

Forfatternes innlegg bidrar til en mer grunnleggende forståelse av hva en kommune er og hvilken betydning kommunene har for det norske samfunnet. Maktfordeling, demokrati, regional utvikling, kvalitet i velferdstjenestene, sentralisering versus desentralisering og spredning av kompetanse er forhold som belyses.

Lanseres mandag 11. april kl 14–16. Litteraturhuset, Oslo

  • Boka presenteres av redaktørerne Alf-Inge Jansen og Bjarne Jensen
  • Kort innledning ved Mette Nord, leder i Fagforbundet og Ole Gustav Narud, leder av Lokalsamfunnsforeningen
  • Innlegg ved Harald Baldersheim, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Innlegg ved ordførerne:

  • Sigrun Prestbakmo – Salangen
  • Nina Sandberg – Nesodden

Kl 15.00 Debatt mellom:

  • Martin Kolberg – Arbeiderpartiet
  • Per Olaf Lundteigen – Senterpartiet
  • Michael Tetzschner – Høyre
  • Debattleder: Eva Nordlund

Spørsmål fra salen, fri debatt

Gratis. Åpent for alle.