Arild Holt-Jensen (f. 1937) er professor i geografi ved Universitetet i Bergen.

Han har utgitt en rekke lærebøker i geografi, både på norsk og engelsk, og har ledet flere internasjonale forskningsprosjekter i sosial bygeografi og boligpolitikk.