Anne Hege Simonsen (f. 1965) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet − storbyuniversitetet.

Hun er ph.d. fra Universitetet i Bergen i 2015 med en avhandling om nyhetsfotografier fra 22. juli. Hun har bakgrunn som journalist, redaktør av ukeavisa Ny Tid (1998− 2000), forsker og faglitterær forfatter, og har tidligere blant annet skrevet en biografi om flypioneren Tryggve Gran.