Alf-Inge Jansen (f. 1939) er professor og politiker.

Han var statssekretær i Departementet for handel og skipsfart i regjeringen Korvald fra 16. juli 1973 til 15. oktober 1973. Som professor emeritus er han tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.