Aleksandra M. Kollontaj (1872-1952) var revolusjonær agitator og skribent, sovjetisk politiker, feminist, skjønnlitterær forfatter og diplomat.

I årene 1922–1926 og 1927–1930 var hun stasjonert i Norge som sovjetregjeringens representant.