Velkommen til debatt og boklansering av «Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida» mandag 12. februar kl 17, Eldorado bokhandel i Torggata, Oslo.

Vi har gode barnehager i Norge, men de kan og bør bli enda bedre, blant annet gjennom å forbedre tilbudet og heve kompetansen til dem som jobber der.

Redaktør for boken, Tove Heggen Larsen, skriver blant annet om barnehagelærerens kompetanse. Førstelektor Elena Tkachenko argumenterer for viktigheten av barnehagen som språklærings- og integreringsarena og forsker Beret Bråten diskuterer barnehagedekningen i Norge.

Vi har også invitert Turid Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet og med mange års erfaring fra arbeid i barnehage og førskolelærerutdanning, og Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og sitter i Utdannings- og forskningskomiteen, – til å delta i debatten.

Samtalen ledes av Karin Lillian Fladberg, journalist i Dagsavisen.