Om forlaget

Forlaget Res Publica er et ikke-kommersielt og uavhengig forlag som har som mål å forme den offentlige debatten gjennom bøkene vi utgir.

§ Formålsparagraf

res pub·li·ca [rēs pŭbˈlĭ-kə] Latin, substantiv. Res = ting, område, Publica = folk. Folkets område, folkets eiendom, de felles ting. Stat, republikk eller allmennhet.

Res Publica skal være en sentral norsk kanal for debattlitteratur og sakprosautgivelser med relevans for den offentlige debatten. Hovedmålet for forlaget Res Publica er ikke kommersiell inntjening, men å skape kvalitetsbøker som kan sette politisk dagsorden.