Project Description

 Velferd på avveie

av Tore Nyseter

ISBN 978-82-8226-055-8

Heftet utgave

Dette er den første historiske gjennomgangen av de viktigste reformene som har påvirket velferden de siste 45 år. Hvordan oppsto de? Hva slags prosesser måtte man igjennom? Og hvilke motiver gjorde seg gjeldende? Er det mulig ved en slik historisk gjennomgang å finne noen utviklingstrekk? Og hvor fast ligger idealene om den norske modellen? Gjennomgangen viser at verdigrunnlaget for vår velferdsmodell er i ferd med å endres. Bokens tema berører alle: folkevalgte, brukere og ansatte i velferdsyrkene og i utdanningssektoren.

Tore Nyseter er sosionom og har fulgt velferdsutviklingen på nært hold gjennom sitt mangeårige arbeid i helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning. Han avsluttet sitt yrkesliv i KS der han bl.a. ledet FOU-avdelingen.

 

 

Les anmeldelse av Gunnar Tellnes i Tidskrift for Den norske legeforening her

Hva skjer med vår norske velferd?

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.