Project Description

Utsikt over de nord-europeiske staters utenrikspolitikk i de siste århundrer (bind 1–3)

av Einar Maseng, tilrettelagt for utgivelse av Lars Mjøset

ISBN: 9788215009384

 

Forlagets omtale:

Den tidligere diplomaten, Einar Maseng, Norges sendemann i Moskva 1940-1941, skrev sitt hovedverk i tre bind på 1960-tallet. Det utgis her for første gang i sin helhet

Verkets hovedspørsmål er hvorfor Norden ikke ble en stat. For å besvare dette spørsmålet tar Maseng leseren med på en historisk reise med vendepunktene i Nordens historie som stoppesteder. Han starter med Kalmar-unionens oppløsning i 1523. De to stormaktene som da oppsto, Danmark og Sverige, førte en serie kriger seg imellom til det på 1700-tallet oppsto en «nordisk balanse». Da Napoleonskrigene raste ved inngangen til 1800-tallet var de nordiske statene redusert til mindre land, mens de gjenværende europeiske stormaktene kriget seg imellom. Russland tok Finland fra Sverige i 1807, men det seirende Storbritannia påvirket freden i 1814 der Norge fikk hjemmestyre i union med Sverige. I 1905 og 1917 fikk så disse to nyeste statene full selvstendighet.

Einar Maseng hadde en sjelden evne til å drøfte det spenningsfylte samspillet mellom stormaktenes påvirkning og det indre maktspillet i de nordiske statene. Som et syntetiserende verk om de lange linjene i Nordens historie savner Utsikt over de nord-europeiske staters utenrikspolitikk i de siste århundrer ennå i dag sitt sidestykke.

Denne nyutgaven inneholder for første gang verkets tredje del. Det er også utstyrt med et forord om Masengs politiske biografi og et etterord om hvor aktuelt hans verk er, både for historie og samfunnsfag, og ikke minst for de aktuelle diskusjonene om Norges forhold til dagens stormakter.

Einar Maseng (1880-1972) arbeidet i Utenriksdepartementet mellom 1910 og 1945.

Utgivelsen er tilrettelagt av Lars Mjøset, som i introduksjonen gjennomgår Einar Masengs politiske biografi.

Utgivelsesår: 2005