Project Description

Cover - Tillit i Norge

Tillit i Norge

av Helge Skirbekk og Harald Grimen (red.)

 

Om boka:

Norge er et av de land i verden som har høyest generell tillit. Hvorfor det? Terroren 22/7 gjorde oss bevisste på hvor tillitsfulle vi er vant til å være i Norge. Hva betyr tilliten for et land og et samfunn?

Tillitens betydning for individ, stat, økonomi og samfunn diskuteres verden over. For første gang på norsk tas fenomenet tillit opp i full bredde.

Her er undersøkelse av tillitens endring i Norge etter terroren 22/7 og riss av tillitens historie, som i Norge er preget av organisering og folkelige bevegelser. Tillit i Norge vekker til debatt og legger fram ny forskning.

Boka er en uvurderlig ressurs for å forstå den sterke tilliten i Norge som en vesentlig kvalitet ved vår velferdsmodell.

 

Relaterte artikler:

Støre mener blå politikk vil svekke tilliten (Aftenposten 22/11-13)

Helge Skirbekk og Dag Wollebæk kommenterer Aftenpostens lommebok-eksperiment

Professor Onora O’Neill, som i boka er intervjuet om sine tanker rundt betydningen av tillit i samfunnet, tildeles i 2017 Holbergprisen

 

Om redaktørene:

Harald Grimen (1955–2011) var filosof og professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han var særlig opptatt av vitenskapsteori og politisk filosofi, med tillit, rasjonell uenighet og handlingsteori som spesialfelter. Han utga en rekke bøker, bl.a. Hva er tillit? på Universitetsforlaget i 2009.

Helge Skirbekk (1971) er medisinsk sosiolog og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo. Han underviser medisinstudenter i pasientkommunikasjon, og har utgitt en rekke fagartikler om tillit mellom lege og pasient i internasjonale tidsskrift, bl.a. i Qualitative Health Research.

Forfatterne:

Bernard Enjolras (Institutt for samfunnsforskning, ISF)
Erik Oddvar Eriksen (ARENA)
Harald Grimen (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Trygve Gulbrandsen (ISF)
Lars Skov Henriksen (Aalborg Univ.)
Lars Hertzberg (Åbo Akademi)
Aslaug Kristiansen (Univ. i Agder)
Olli Lagerspetz (Åbo Akademi)
Onora O’Neill (Univ. of Cambridge)
Per Selle (Univ. i Bergen)
Gunnar Skirbekk (Univ. i Bergen)
Helge Skirbekk (Univ. i Oslo)
Jakob Skjøtt-Larsen (Aalborg Univ.)
Kari Steen-Johnsen (ISF)
Dag Wollebæk (ISF)
Guro Ødegård (ISF)

Den samfunnsinteresserte leser har mye å hente i denne boka

[…] Res Publica skal ha all ære av å ha reist denne spennende intellektuelle debatten. – Jan-Erik Østlie, aktuell.no

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.