Project Description

Cover PartssamarbeidPartssamarbeid. Kommuneutvikling gjennom involvering og deltakelse

Av Knut Stranden

ISBN: 9788282260305

Heftet utgave

 

Hva kreves for å utvikle ny praksis i kommunale virksomheter? Hva skal til for å involvere ansatte og innbyggere? Hvordan motivere til innsats gjennom partssamarbeid?
I praktisk utviklingsarbeid finnes det flere veier å gå. Her drøftes noen måter å arbeide med utvikling og omstilling på, illustrert med eksempler og øvelser. Målet er å vise hvordan man stimulerer til kreativitet, mobiliserer til innsats og involverer ansatte og innbyggere.

Her presenteres begrepet modellkommunemetodikken, en endringsstrategi der deltakelse og involvering står sentralt. Boka henvender seg til folk som jobber med utvikling og omstilling i det offentlige og til tillitsapparatet og ansatte i kommunal sektor.

Knut Stranden er cand.polit. og er styreleder i Stiftelsen IMTEC. Han har lang erfaring med omstillings- og utviklingsarbeid i offentlig sektor.

 

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.