Project Description

Cover - Mestrer mester ikke

Mestrer, mestrer ikke

av Mari Pettersvold og Solveig Østrem

ISBN: 9788282260275

Innbinding: Heftet

Om boka:

Norske kommuner begår lovbrudd i sin iver etter å kartlegge barnehagebarn. Barns personvern legges til side til fordel for argumenter om ”barnets beste” og ”tidlig innsats”. Private og offentlige aktører går offensivt til verks overfor kommuner og barnehager for å selge kartleggingsmateriell og pedagogiske programmer.

Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet viser den nye trenden med salgbare verktøy som har inntatt barnehagene. Boka avslører måleregimet som, i godhetens navn, innføres for å oppnå politisk og faglig prestisje – og for å tjene penger.

Jakten på målbare verdier fører til en standardisering med ”det normale barnet” som ideal. Som et alternativ til denne tendensen tar forfatterne til orde for å ha tillit til førskolelærerne og sette demokratisk deltakelse, metodefrihet og mangfold i sentrum.

Sagt om boka:
”Kartlegging av barn har bredt om seg uten å bli utsatt for kritikk. Denne boka er høyaktuell, og bør leses av alle foreldre med barn i barnehagen.” Lena Jensen, leder i Foreldreutvalget for barnehager.

”En svært viktig bok som setter søkelys på barns personvern.” Mons Oppedal, professor dr. juris, HiOA

«Landet er i ferd med å gjøre en progressiv, barnesentrert og fagbasertbarnehage til en kafeteria av halvgode kartleggingsverktøy, tvilsommeprogrampakker, betenkelige rangeringer og sviktende personvern, det helebegrunnet med barnets beste. Denne boken viser hvordan barnehagen drives av påbud og tilbud i et samarbeid mellom stat og marked. Den inneholderen oppfordring til småbarnsforeldre og profesjon om å diskuterespørsmålet om barnets beste, begrunnet i barnehagens tradisjon og den nyeste barnefaglige kunnskapen. For det er deres barn og vår framtid det dreier seg om.» Lars Løvlie, professor emeritus ved pedagogisk forsknigsinstitutt, UiO

Om forfatterne:
Mari Pettersvold er sosiolog og førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, der hun også er leder for Senter for barnehageforskning. Hun underviser på masterstudiet i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap, og har i flere år deltatt aktivt i barnehagedebatten gjennom fagartikler og kronikker i dagspressen.

Solveig Østrem er Ph.D i teologi og førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold. Hun har i mange år under­vist ved førskolelærerutdanningen, og er i dag fagansvarlig for masterstudiet i barnehagepedagogikk og profesjons­kunnskap. Hun har skrevet en rekke fagartikler om barnehager, og er en etterspurt foredragsholder på konferanser for barnehageansatte over hele landet.

Følg forfatternes blogg mestrermestrerikke.no her

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.