Project Description

Cover - Mellom maktene

Mellom maktene. Norske strategiske interesser

av Marianne Marthinsen og Stein Ørnhøi (red.)

ISBN: 9788282260022

Innbinding: Heftet 

 

Hva vil det bety for Norge når klimaendringene fører til at Nordøstpassasjen eller polhavet blir en av verdens viktigste sjøtransportveier? Hva er status for Norge som energi- og oljeproduserende nasjon, i en verden med økende knapphet på energi? Hva bør være Norges strategi mellom stormakter med ulike interesser, i en verden med økende konfliktnivå? Hva slags forsvar ønsker vi i vår nye geopolitiske situasjon? 

Dette er spørsmål som blir behandlet i denne boka, der Norges strategiske utfordringer settes tydelig på kartet. Her drøftes Norge geopolitisk og ut fra et ressursperspektiv: Klimaendringene vil kunne føre til at vi i løpet av et par tiår vil flytte fra verdens geografiske utkant til sentrum for den globale handelsøkonomien. Store deler av verdens energiressurser ligger i våre nordområder, og store deler av Russlands enorme produksjon av olje og gass vil bli skipet ut langs norskekysten—dette krever sikkerhetspolitisk årvåkenhet. 
Denne boka reiser forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål på ny—med utgangspunkt i at de gamle svarene ikke gjelder lenger.

Bokas bidragsytere er Kirsti Bergstø, Jon Bingen, Bernt Bull, Ingrid Fiskaa, Alexander Harang, Marianne Marthinsen, Chr. Anton Smedshaug, Ågot Valle, Ingjald Ørbeck Sørheim, og Stein Ørnhøi.

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.