Project Description

Cover - Kan jordbruket fø verden

Kan jordbruket fø verden?

Problemstillinger rundt matproduksjon og matsikkerhet reiser omfattende og kompliserte politiske spørsmål. Denne boka spenner derfor vidt i forsøket på å belyse hvorfor det bør og hvordan det kan skapes en produktiv jordbrukspolitikk. Dette er en utfordrende oppgave: Begrensede areal-, energi- og ferskvannsressurser vil gjøre det vanskelig å lykkes i å doble verdens matproduksjon – noe som vil være nødvendig når verdens befolkning vokser så raskt at den sannsynlivis vil nå 10 milliarder i løpet av dette århundret.

Boka tar for seg hvordan jordbruket har økt tilbudet av mat raskere enn etterspørselen det siste halvannet århundret, og diskuterer hvordan jordbrukspolitikken er blitt utformet i denne prosessen – og bør utformes i fremtiden. Boka spenner vidt, med innslag fra en rekke fagfelt: fra idéhistorie og politikk via økonomi til agronomi. Målet er å bidra til en bedre helhetlig forståelse av jordbruket og dets rolle i samfunnet, ikke minst med tanke på hvordan verden skal klare å fjerne sulten i Sør, samtidig med sterk befolkningsvekst og økt kamp om råvarene.