Project Description

Cover - Den uproduktive klasse

Den uproduktive klasse

av Thorstein veblen. Med nyskrevet forord av Erik S. Reinert

ISBN 9788282260381

 

Den uproduktive klasse fra 1899 er Thorstein Veblens første og mest berømte bok. Med utgangspunkt i overklassens fritidssysler gjennom tidene, tegner han opp fremveksten av en uproduktiv fritidsklasse i USA, med prangende forbruk som demonstrerer avstand til arbeidet. Boken viser skillet mellom produktiv virksomhet og uproduktiv spekulasjon, og gjorde Veblen til USAs mest berømte økonom.

«Hver gang de uproduktive kreftene tar overhånd i kapitalismen er det på tide å gjenoppdage Veblen. Når finanskapitalen tjener sine penger på spekulative aktiviteter ved å by opp prisene på det som allerede er produsert fremfor å finansiere ny produksjon; når finanskapitalen kaster oss ut i finanskriser med stigende arbeidsløshet og sosial nød; hver gang produksjonskapitalen tjener sine penger på å begrense konkurranse gjennom truster og monopoler; hver gang produksjonskapitalen holder liv i gammel teknologi gjennom å sabotere ny teknologi, istedenfor å tjene penger på nye innovasjoner, da er det på tide å gjenoppdage Thorstein Veblen.

En slik tid er nå.»

(Erik S. Reinert i forordet)

 

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.