Project Description

Cover - Bolig for alle?

Bolig for alle? Problemer og visjoner for norsk boligpolitikk

av Arild Holt-Jensen

 

«Boligmarkedet har stagnert» skrev Aftenposten i juni. Mange har advart om at vi befinner oss i en boligboble. Hva er situasjonen og hva er løsningene? Hvor går de politiske uenighetene?
Rapporten «Bolig for alle?» av professor Arild Holt-Jensen, Universitetet i Bergen, viser hvordan boligpolitikken har utviklet seg gjennom hele etterkrigstiden.

Holt-Jensen peker på dagens faresignaler og kommer med en rekke konkrete forslag til politiske løsninger. Holt-Jensen er en av våre fremste forskere på det boligpolitiske feltet – også i et komparativt internasjonalt perspektiv.

Rapporten kan også lastes ned gratis her: Bolig for alle?