Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922–19302017-04-18T15:46:57+00:00

Project Description

 Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922–1930

Redigert av Åsmund Egge, Sven G. Holtsmark, Aleksej A. Komarov
Oversatt av Dina Roll-Hansen i samarbeid med Steinar Gil
ISBN: 978-82-8226-039-8
Kjøp boka her 

Aleksandra M. Kollontaj (1872-1952) var revolusjonær agitator og skribent, sovjetisk politiker, feminist, skjønnlitterær forfatter og diplomat. I årene 1922–1926 og 1927–1930 var hun stasjonert i Norge som sovjetregjeringens representant. For første gang utgis nå hennes nedtegnelser fra tiden i Norge.

Redigert av Åsmund Egge, Sven G. Holtsmark, Aleksej A. Komarov.

Oversatt av Dina Roll-Hansen i samarbeid med Steinar Gil.

Aleksandra M. Kollontajs “diplomatiske nedtegnelser” er ingen dagbok i egentlig forstand, men et erindringsverk i dagboksform. Samtidige notater om politikk og møter med mennesker, erindringsbilder og tilbakeskuende refleksjon glir over i hverandre. Som kildeskrift må nedtegnelsene brukes med varsomhet. Over det hele aner man skyggen av Sovjetunionens diktator Josef Stalin, som fikk manuskriptet tilsendt før det ble trygt forvart i arkivene.

Boken dekker Kollontajs perioder som “minister”, representasjonssjef, i Norge og Mexico. Engasjerte redegjørelser, tidvis ironiske, av små og store diplomatiske utfordringer veksler med karakteristikker av mennesker hun traff, med naturskildringer og med litterær, historisk, politisk og ideologisk refleksjon. Leseren kan i blant ane den indre konflikten som humanisten Kollontaj må ha gjennomlevd når hun ble konfrontert med den stalinistiske virkelighet i sovjetsamfunnet som hun hadde vært med på å grunnlegge.

Boken er rikt kommentert og har et personregister med korte biografier over mer enn 800 personer som nevnes i manuskriptet.

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.

 

Privacy Policy Settings