Project Description

 Folkestyre eller elitestyre?

Alf-Inge Jansen og Bjarne Jensen (red.)

ISBN: 978-82-8226-046-6

Kommunene har avgjørende betydning for våre liv. Her lever befolkningen sine liv og utvikler lokalsamfunn. Fra kommunen mottar vi mange av tjenestene våre og der utøves en vesentlig del av vårt demokrati. Inndeling og organisering av kommunene er derfor avgjørende for hvilke verdier som vil prege utviklingen av samfunnet vårt og hvilke interesser som vinner fram.

Solbergregjeringens prosjekt for kommunesammenslåing vil skape nye betingelser for muligheten til å påvirke den offentlige politikken og dermed utviklingen av samfunnet. Det pågår en strid om hvem som skal ha makt i Norge. Skal vi ha et bredt folkestyre eller er vi på vei mot elitestyre?

Forfatternes innlegg bidrar til en mer grunnleggende forståelse av hva en kommune er og hvilken betydning kommunene har for det norske samfunnet. Maktfordeling, demokrati, regional utvikling, kvalitet i velferdstjenestene, sentralisering versus desentralisering og spredning av kompetanse er forhold som belyses.

Bidragsytere: Vidar Bakkeli, Niels Christie, Alexander Berg Erichsen, Alf-Inge Jansen, Bjarne Jensen, Ragnhild Steen Jensen, Mimmi Kvisvik, Ole Gustav Narud, Audun Offerdal, Nina Sandberg, Per Gunnar Stensvaag, Stein Østre og Nils Aarsæther

 

Les mer om boka og lanseringen her:

Bokanmeldelse i Østlandets blad

Bokomtale på Radio Folgefonn

Intervju med Bjarne Jensen i Nationen

Intervju med Bjarne Jensen i Klassekampen

Kommentar av Kjell-Erik Kallset i Klassekampen

Sak fra boklanseringen på Senterpartiets hjemmeside

Kronikk av Per Gunnar Stensvaag i Drammens tidende

«Martin Kolberg sier nei til tvang» i Kommunal rapport

Se sak fra lanseringen med videoinnslag på Kommunal rapports hjemmeside

Intervju med Bjarne Jensen, Nrk Hordaland

Bokomtale i Fontene her

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.