Thorstein Veblen - bokhylle - Norli– Veblen utviklet økonomiske teorier mot kriser, nå må vi bruke dem, sier Erik S. Reinert.

Hør innslag med Reinert og Karl Fredrik Tangen i Søndagsavisen.

Se også Thorstein Veblen: Economics for an Age of Crises (ed. Erik S. Reinert og Francesca Lidia Viano) med bidrag av blant andre Kåre Lunden, Knut Odner og James K. Galbraith.:

«An important book for all scientists. The contributors both situate Veblen historically and bring his work alive for discussions of contemporary issues – and his work is very helpful indeed» – Craig Calhoun, Director, London School of Economics (LSE)

2017-04-18T15:46:50+00:00 18. desember 2013|