Thorstein-Veblen-lansering-bokomslagINGJALD ØRBECK SØRHEIM-SEMINAR MED BOKLANSERING: Hver gang de uproduktive kreftene tar overhånd i kapitalismen er det på tide å gjenoppdage Veblen. Derfor utgir Res Publica nå «Den uproduktive klasse» fra 1899 av den norsk-amerikanske økonomen Thorstein Veblen, med et nyskrevet forord av Erik S. Reinert.

 

Med utgangspunkt i overklassens fritidssysler gjennom tidene, tegner han opp fremveksten av en uproduktiv fritidsklasse i USA, med prangende forbruk som demonstrerer avstand til arbeidet. Boken viser skillet mellom produktiv virksomhet og uproduktiv spekulasjon, og gjorde Veblen til USAs mest berømte økonom.

Res Publica lanserer «Den uproduktive klasse» på norsk i forbindelse med det årlige Ingjald Ørbeck-seminaret:

Litteraturhuset
Fredag 29. november
kl 11-13

Innledninger ved

Erik S. Reinert– «Veblen og dagens kriser«

Karl Fredrik Tangen – «Prangende forbruk: Fritid, jåleri og klasse i Norge i dag«

med flere

Bevertning med kaffe og rundstykker

Velkommen!

 

2017-04-18T15:46:51+00:00 20. november 2013|