Tegning - gullfisk i bolleUlikhet er et nøkkelspørsmål som for tiden diskuteres globalt. Siste nummer av Journal For A Progressive Economy tar opp nettopp dette temaet.

Res Publica satte ulikhet på dagsordenen allerede i 2011, da vi ga ut den norske oversettelsen av den internasjonale bestselgeren Ulikhetens pris (The Spirit Level).

Kate Pickett, medforfatter av Ulikhetens pris, er en av redaktørene for tidsskriftnummeret om ulikhet. Ulikhet beskrives som dette århundrets største utfordring, og som et problem som må løses politisk.

Tidsskriftet presenterer ulike forskere og politikeres syn på hvordan spørsmålet om voksende ulikhet skal møtes. Les artikler av Hannes Swoboda, Kate Pickett & Richard Wilkinson, Gösta Esping-Andersen, Jean-Paul Fitoussi og mange flere.

Last ned Journal For A Progressive Economy

2017-04-18T15:46:49+00:00 27. juni 2014|