Riksportrett etter Eidsvoll 1814

Boka «Tillit i Norge» (Res Publica 2012) opptrer på «Et riksportrett» av kunstneren Trond Hugo Haugen. Se det på Oslo S i sommer.

Kunstneren Trond Hugo Haugen har laget en parafrase over Eidsvold 1814, et fotografi av et statistisk gjennomsnitt av befolkningen i hovedsalen på Eidsvold. Bildet er kalt «Et riksportrett». På dette bildet ligger det to bøker i front nede til venstre. En av bøkene er «Tillit i Norge» (Res Publica 2012). Bildet kan sees på Oslo S i hele sommer.

  • Les mer om bakgrunnen for bildet her
  • Se hele bildet her

Cover - Tillit i NorgeOm boka:

Norge er et av de land i verden som har høyest generell tillit. Hvorfor det? Terroren 22/7 gjorde oss bevisste på hvor tillitsfulle vi er vant til å være i Norge. Hva betyr tilliten for et land og et samfunn?

Tillitens betydning for individ, stat, økonomi og samfunn diskuteres verden over. For første gang på norsk tas fenomenet tillit opp i full bredde.

Her er undersøkelse av tillitens endring i Norge etter terroren 22/7 og riss av tillitens historie, som i Norge er preget av organisering og folkelige bevegelser. Tillit i Norge vekker til debatt og legger fram ny forskning.

Boka er en uvurderlig ressurs for å forstå den sterke tilliten i Norge som en vesentlig kvalitet ved vår velferdsmodell.

2017-04-18T15:46:49+00:00 28. mai 2014|