Cover - Ulikhetens pris

– Når en bok som har opplevd en så sjelden seiersgang som «Ulikhetens pris» omtales av Civita som «omdiskutert og kontroversiell», er det villedende, skriver Håvard Friis Nilsen i Klassekampen.

Jeg rettet tre faglige utfordringer til Marius Doksheim, fagsjef i Civita, etter hans angrep på «Ulikhetens pris».

Den ene var at argumentet hans om statistiske utliggere er feil, og er gjendrevet flere ganger. Det svarer han ikke på.

Det andre var at «referanseverket» han viser til som han mener er «grundigere forskning» enn Richard Wilkinson og Kate Picketts «Ulikhetens pris», er beryktet for store mangler på feltet, det er blant annet uvitende om den største multivariate undersøkelsen på forholdet mellom ulikhet og helse som har blitt utført til nå. Dette svarer han heller ikke på.

Det tredje var påpekningen av alle hans vage påstander uten underbyggelse. Det kommenterer han ikke. Er han så ydmyk og beklager manglende grunnlag for å sverte boka? Nei, han velger en nedlatende tone og forsøker å ramme inn Helene Bank og undertegnede som «religiøse» tilhengere av en bok som «må tolkes bokstavtro» og ikke kritiseres.

Dette vil jeg gjerne besvare i et språk han bør forstå som lobbyist for NHO. Jeg er næringsdrivende og har utgitt et produkt av høy kvalitet. Så oppdager jeg et lite miljø som sprer nedlatende kommentarer om produktet på sviktende grunnlag. De forstyrrer det offentlige ordskifte om produktet med usannheter og negativ reklame. Dette er ikke akseptert praksis i næringslivet.

Konkurranse skal skje på kvalitet, ikke på løgner og sverting av konkurrenter. Jeg mener Civitas villedende omtale av et konkurrerende produkt er uttrykk for svak markedsmoral og mangel på god forretningsskikk.

Doksheim skriver at berømte Robert Putnam har kritisert boken. Ja, med noen linjer om kausalitet i en privat e-post som senere er slått stort opp i debatter på nettet. Det veier ikke så tungt. Alle bøker kan kritiseres, men poenget er at denne boken er generelt svært godt mottatt verden over. Civita prøver å hevde det motsatte. Det er villedende. Enten er en bok godt mottatt, eller så er den det ikke. Og når en bok som har opplevd en så sjelden seiersgang som «Ulikhetens pris» omtales av Civita som «omdiskutert og kontroversiell», er det villedende. Når de angriper Wilkinson og Pickett som «omdiskuterte forskere» er det også villedende, og de underslår at boken ikke er resultat bare av de to forfatternes forskning, men at den samler data fra hundrevis av undersøkelser som alle hver for seg er fagfellevurderte og publisert i de fremste tidsskrifter. Dette nevner aldri Civita.

Et poeng skal jeg gi Doksheim: Han har rett i at jeg husket feil på et punkt. Civita har ikke oversatt Peter Saunders’ svært omdiskuterte rapport om «Ulikhetens pris». De har bare sakset poengene hans over i en «egen» rapport.

Men jeg er ikke sikker på hvor mye det hjelper.

Av Håvard Friis Nilsen, trykt i Klassekampen 19. februar 2014

2017-04-18T15:46:50+00:00 19. februar 2014|