Gasskraftverk

I en artikkel i The Globalist kritiserer Erik Reinert og John Mathews amerikansk energipolitikk for å satse for lite på miljøvennlig energi. Les mer her.

Å bli mindre avhengig av russiske energikilder er et gyldig mål for Europa. Men å bare fokusere på andre fossile energikilder er ikke hva Europa eller USA bør satse på, hverken ut fra miljømessige eller strategiske hensyn, skriver Erik S. Reinert og John Mathews i The Globalist. Les artikkelen «US Energy «Security»—Beware false comfort» her.

 

2017-04-18T15:46:50+00:00 23. mars 2014|