Philip Pettit

Philip Pettit

I forbindelse med lanseringen av antologien Politisk frihet besøker Philip Pettit, professor i politisk teori ved Princeton University, Norge og Res Publica.

Philip Pettit er en av de mest innflytelsesrike politiske teoretikere i vår tid, som har skapt debatt verden over på grunn av sin nytenkning omkring begrepet politisk frihet. Han har kritisert en for enkel forståelse av liberalisme, og vist at vestens historie har vært avgjørende preget av en republikansk idétradisjon som har vært viktigere enn liberalismen, og ofte i strid med den.

Spanias tidligere statsminister José-Luis Zapatero hevdet Pettit var en avgjørende inspirasjon for hans eget politiske virke, og inviterte Pettit til Spania for å evaluere regjeringens politikk i forhold til de klassiske republikanske idealer.

Sammen med de britiske idéhistorikerne Quentin Skinner og John Pocock har Pettit representert en «republikansk vending» i politisk teori.

Pettit er selv aktell med boken: Just Freedom. A moral compass for a complex worldhvor han åpner med å skrive om Henrik Ibsen.

5. september kommer han til Norge for å snakke om frihetsbegrepet i forbindelse med at Res Publica lanserer antologien Politisk frihet.

2017-04-18T15:46:49+00:00 4. juli 2014|