Kontakt oss

Kontakt oss 2017-07-31T11:57:15+00:00

E-postadresse:
post@respublica.no

Besøksadresse:
Torggata 2
0181 Oslo

Postadresse:
Pb 55, Sentrum
0101 Oslo

Organisasjonsnummer:
919 118 784

Kontonummer:
90013081769 (Sparebank1)

 

Klikk her for flere nøkkelopplysninger 

 

Ansatte

Stian Bromark

Daglig leder/ adm.direktør
E-post:
stian.bromark@agendamagasin.no

 

 

Cecilie Holtan - portrett

Cecilie Holtan

Redaktør
E-post: 
cecilie.holtan@respublica.no

Cecilie Holtan har en BA i kommunikasjons- og kulturstudier fra Murdoch University i Australia, med fordypning i journalistikk og skapende skriving. Hun har også studert skjønnlitterær skriving på Forfatterstudiet i Bø og internasjonal politikk. Cecilie har bakgrunn som prosjektleder, redigerer og journalist, og har blant annet skrevet for Budstikka, Utdanning, Klassekampen, Oppland Arbeiderblad og Ny Tid. I Res Publica jobber Cecilie med kommunikasjonsarbeid, bokutgivelser og hjemmesiden.

 

Marte Mesna

Redaktør
E-post: 
marte.mesna@respublica.no

Marte Mesna har en MA fra programmet Moderne kultur og kulturformidling ved Københavns universitet. Hun har også studert idéhistorie, litteraturvitenskap og europeisk etnologi ved UiO og Humboldt-Universität zu Berlin. Marte har blant annet bakgrunn som redaksjonssjef i Ny Tid, politisk redaktør i tidsskriftet Fett og forskningsjournalist for Kilden kjønnsforskning. Hun har også sittet i Humanist forlags redaksjonsråd. I Res Publica jobber Marte med bokutgivelser.

 

Halvor Tretvoll

Redaktør 
E-post: halvor.tretvoll@agendamagasin.no

 

 

Trine S. Jansen

Daglig leder (i permisjon)
E-post: trine.jansen@respublica.no

Trine Søreide Jansen ble ansatt i Res Publica i 2012. Trine er utdannet historiker fra Aarhus Universitet i Danmark. Hun har tidligere jobbet i Miljøverndepartementet og i Utenriksdepartementet, og tolv år ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

 

Nina Moe

Forlagsredaktør/administrativ leder (i permisjon)
E-post: nina.moe@respublica.no

Nina Moe er forlagsredaktør og administrativ leder i Res Publica. Hun er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i nordisk språk og litteratur med historie og italiensk som støttefag. Nina har lang erfaring med det akademiske bokmarkedet og har tidligere arbeidet som redaktør og forlagssjef i Akademika forlag. I Res Publica har hun ansvaret for bokutgivelsene.

 

Helle Cecilie Palmer

Forlagsredaktør (i permisjon)
E-post:
 helle.palmer@respublica.no

Helle Cecilie Palmer har arbeidet i Res Publica siden august 2010. Hun er utdannet Master of Letters with distinction i Publishing Studies ved University of Stirling, UK. Helle har lang erfaring fra bokbransjen, og i Res Publica arbeider hun med bokutgivelsene.