Faglig råd

Faglig råd2017-04-18T15:46:41+00:00

Hallvard Bakke (f. 1943) er tilknyttet Norsk institutt for strategiske studier (Noriss) og styreleder i Carte Blanche Dansekompani. Bakke var Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Hordaland, i perioden 1977-1997. Handelsminister fra 1976–79 og kulturminister fra 1986–89. Bakke er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har gjennomført Forsvarets russiskkurs. Som spaltist og foredragsholder har han bidratt til kritisk refleksjon omkring økonomifaget som et politisk verktøy. Bakke er tidligere styreleder i NRK og har utgitt tre bøker om politikk og samfunnsspørsmål.

Helene Bank (f. 1959) er spesialrådgiver i For Velferdsstaten. Tidligere utenrikspolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe, og lang erfaring fra Norges naturvernforbund, Diakonhjemmets internasjonale senter (senere IGNIS) og ATTAC Norge. Bank har jobbet for SEATINI i Zimbabwe, og representert frivillige organisasjoner til WTO i Geneve, Doha og Cancun. Bank var med å starte bl.a Norges sosiale forum, Nettverk mot markedsmakt og Handelskampanjen. Hun har også hatt flere verv, bl.a i Utviklingsfondet og Regnskogsfondet. Bank er utdannet i naturfag, økonomi, utviklingsøkonomi og statsvitenskap.

Bernt Bull (f. 1946) er seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Statssekretær i Miljødepartementet fra 1994-97 og gruppesekretær for Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 1982-85. I 1981 og 1986 var Bull personlig sekretær for utenriksminister Frydenlund, og har skrevet flere artikler om sikkerhetspolitiske spørsmål. Bull har også vært generalsekretær i Avholdsfolkets Landsråd og var arkitekten bak Actis, som er paraplyorganisasjonen for det frivillige rusfeltet i Norge. Han har vært og er styremedlem i flere frivillige organisasjoner og utvalg, bl.a. Oslo Havnestyre, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Flyktningehjelpen.

Birgitte Kjos Fonn (f. 1961) er utdannet sosiolog og statsviter fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Hun er i dag førsteamanuensis ved Institutt for journalitiskk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA), og fagkoordinator for HiOs faglitterære forfatterstudium. Fonn er tidligere utenriksjournalist, og har vært redaktør for tidsskriftet Internasjonal politikk. Hun har skrevet flere bøker, bl.a Orientering – Rebellenes avis (2011) og Norsk utenrikspolitisk praksis: aktører og prosesser (2006).

Jo Heinum (f. 1969) er informasjonsrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, der han har vært siden 2006. Heinum har lang fartstid i Arbeiderpartiet, og har blant annet ansvaret for partiets interne faktadatabase. Han er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Stockholms universitet, med fagene statsvitenskap, samfunnsøkonomi, historie og øststatskunnskap. I 2009 var han redaktør for DnAs medlemsavis Sammen. Han har tidligere vært ansatt i blant annet AUF, Ungdom mot EU/Nei til EU, Redd Barna, Vinmonopolet, og har erfaring som journalist.

Ole Gunnar Austvik (f. 1952) er professor i politisk økonomi og tidligere prorektor ved Høgskolen i Lillehammer. Austvik er også professor II ved BI. Austvik har forsket på petroleumssektoren, markeder for olje og gass, og Norges strategiske utfordringer som oljeproduserende nasjon. For tiden er Austvik gjesteprofessor ved Harvard University, USA.

Marianne Marthinsen (f. 1980) er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2005 og gjenvalgt i 2009 og 2013. Martinsen er medlem av Stortingets finanskomite. Fra 2014 har hun vært Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson og komiteens nestleder. Martinsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidsbakgrunn som pleierassistent og journalist i Romerikes Blad 1996-1997, internasjonal rådgiver i AUF i 2002-2003 og redaksjonsassistent i NRK Nyheter 2003-2005.

Lars Mjøset (f. 1954) er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på samspillet mellom økonomi og geopolitikk i verdensøkonomien, og studert europeiske staters utvikling. I boken Norden Dagen Derpå (1986) analyserte Mjøset,  m.fl., de nordiske landenes historiske utvikling med vekt på etterkrigstidens nordiske modeller. Mjøset har også skrevet Kontroverser i norsk sosiologi (1991) og The Irish Economy in a Comparative Institutional Perspective (1992). Mjøset er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Vardøger, hvor han har publisert analyser av det amerikanske hegemoniet, konflikten i Midt-Østen, EUs utvikling og den norske politisk-økonomiske utviklingen.

Christian Anton Smedshaug (f. 1969) er daglig leder i AgriAnalyse. Tidligere seniorrådgiver i Norges Bondelag, nestleder i Oslo Senterparti og nestleder i Oslo Nei til EU. Arbeidet med oppgaver knyttet til bl.a EU, WTO, globalt landbruk og nasjonal næringspolitikk. Ansatt i Landbruks- og Matdepartementet i 2001-2002. Smedshaug har utgitt flere bøker, bl.a Kan jordbruket fø verden? (Universitetsforlaget) og Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv (Res Publica). Sammen med Håvard Friis Nilsen, har Smedshaug redigert Folkepartiet? og Troen på markedet (begge Res Publica). Smedshaug har en doktorgrad i økologi fra daværende Norges Landbrukshøgskole, hovedfag fra Universitetet i Oslo, samt grunnfag i historie og etnologi.

Bent Sofus Tranøy (f. 1961) er professor ved Institutt for organisasjons- og ledelsesfag ved Høgskolen i Hedmark, og professor ved Campus Kristiania. Tidligere har Tranøy vært ansatt ved Institutt for statsvitenskap (UiO), Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK, UiO), ARENA-programmet, og FAFO. Han har hatt politiske verv for SV, blant annet deltatt i deres EU-utvalg, der han representerte ja-siden. Tranøy har også jobbet som journalist, og er en aktiv foredragsholder og samfunnsdebattant. I 2006 ga han ut boken Markedets makt over sinnene, som ble tildelt Brageprisen. Tranøy er utdannet fra Universitetet i Oslo og London School of Economics.

Rolf Utgård (f. 1950) er seniorkonsulent i forskningsstiftelsen Fafo og selvstendig næringsdrivende bedriftsrådgiver. Utgård har tidligere arbeidet som produksjonsarbeider på Freia, nattevakt på Oslo kretsfengsel, som tømrer, snekker, fisker, anleggsarbeider og bygningsarbeider i Kværner. Som tillitsvalgt har Utgård lang erfaring i forbundet Jern og Metall/Fellesforbundet. LO og Kværner. Utgård ledet det europeiske konsernutvalg (EWC) i Kværner fra 1997–2002. Han har også publisert en rekke artikler om ledelse i tidsskrifter og dagspresse, og holdt kurs og foredrag om blant annet styrearbeid, partssamarbeid, organisasjon og ledelse.