Om Res Publica

Om Res Publica 2016-11-22T15:49:11+00:00

Forlaget Res Publica er et ikke-kommersielt forlag som har som mål å gi ut bøker som bidrar til å skape debatt om viktige politiske veivalg knyttet til verdiskapning, fordeling og sikkerhet.

§ Formålsparagraf

res pub·li·ca [rēs pŭbˈlĭ-kə] Latin, substantiv. Res = ting, område, Publica = folk. Folkets område, folkets eiendom, de felles ting. Stat, republikk eller allmennhet.

Res Publica er en tankesmie og et forlag som skal arbeide for å skape økt forståelse og oppslutning om den norske modellen, med en sterk fagbevegelse og en moderne velferdsstat som sikrer sosial trygghet og bygger opp om felleskapsverdier.

I et offentlig rom utfordret av økt kommersialisering og individualisering skal Res Publica arbeide for å skape møteplasser for kritisk debatt og ideutvikling. Res Publica skal være en uformell møteplass i skjæringspunktet mellom fagbevegelse og akademia, og skal bidra til å bygge tverrpolitiske nettverk for en utvidet rødgrønn venstreside.

Res Publica skal være en sentral norsk kanal for politisk debattlitteratur og sakprosautgivelser med relevans for den politiske debatten. Hovedmålet for forlaget Res Publica er ikke kommersiell inntjening, men å skape kvalitetsbøker som kan sette politisk dagsorden.