Kurs - 2014 05 - politisk øokonomiRes Publica og AOF tilbyr et nytt kurs i Politisk økonomi våren 2014.

Kurset i politisk økonomi, arrangert av AOF og Res Publica, sikter mot å dekke et behov for skolering knyttet til samfunnsøkonomi og samfunnsutvikling i lys av den globale gjelds- og fordelingskrisen.

Kurset avholdes 12.-15. mai 2014 på Sørmarka kurs og konferansensenter på Siggerud utenfor Oslo.

Noen av emnene som vil berøres:

  • Global kapitalisme: Industri, teknologi og produksjon.
  • Den nyliberale ideologi og økonomi: bakgrunn, årsaker, gjeldsvekst, krise.
  • Euro- og finanskrise. Fagbevegelsen og finanskriser.
  • Den norske modellen: Grunnlag og utfordringer.
  • Kampen om godene. Hvordan sikre velferdsstaten?
  • Veier ut: Hvordan legge til rette for å bygge opp ny produksjonsøkonomi?

Påmelding innen 14. mars via AOF sine hjemmesider

2017-04-18T15:46:50+00:00 19. februar 2014|