– Vi har alt å tape på ikke å være i stand til å føre en sivilisert offentlig debatt etter prinsippet om det beste argumentet. 

Det skriver Bernt Andreas Hennum, Mari Pettersvold og Solveig Østrem  i Aftenposten.

I en kronikk i Aftenposten 16. april kritiserte professor Svein Sjøberg politikeres tendensiøse bruk av John Hatties forskning om «hva som virker» i skolen. 22. april sto tre motinnlegg på trykk, blant dem et fra BI-professor Johan From under tittelen «Angrepene må stoppes». At Sjøberg kritiserer fagpersoner han er uenig med, blir av From forstått som personangrep. At Sjøberg skriver om kommersielle interesser i utdanningsforskningen, er ifølge From brudd på «grunnleggende krav til saklighet».

Hvordan From ser for seg at Sjøberg skal stoppes fra å ytre seg offentlig om skolepolitiske spørsmål, er uvisst.

Det er alvorlig, men ikke uvanlig, at den som ytrer kritikk trues til taushet. Dette kommer frem i en undersøkelse fra Norsk Redaktørforening og gjennom Fritt Ords undersøkelse om status for ytringsfriheten i Norge.

Både i akademia og blant politikere eksisterer det en manglende forståelse for kritikkens vesen og demokratiske betydning. Det fører til at kritiske ytringer blir forstått som personangrep og møtt med personangrep, mistenkeliggjøring og marginalisering.

I Sjøbergs tilsvar 24. april konstaterer han nøkternt at «to av innleggene var greie og saklige, det tredje nokså ekkelt og personlig». I stedet for å følge Froms usaklige linje, går han inn i argumentasjonen i de to andre innleggene.

Sjøberg er forbilledlig saklig i sitt svar. Når man setter sakligheten i høysetet og ikke har annen agenda enn å bidra til en opplyst debatt, behøver man ikke annet enn gode argumenter – og åpenhet for at de kan møtes med bedre argumenter.
Munnkurv et demokratisk problem

At ansatte får munnkurv med henvisning til lojalitetskrav, slik som i osloskolen, er et alvorlig demokratisk problem. Et slikt krav bryter med norsk lov, og kan hindre profesjonsutøvere i å utføre et samfunnsmandat. Vi har lite å frykte av usaklige og dårlig begrunnede debattinnlegg som enkelt kan imøtegås. Men vi har alt å tape på ikke å være i stand til å føre en sivilisert offentlig debatt etter prinsippet om det beste argumentet.

Av Bernt Andras Hennum, Mari Pettersvold og Solveig ØstremBernt Andras Hennum, Mari Pettersvold og Solveig Østrem, trykt i Aftenposten 7. mai 2015

Les en lengre versjon på bloggen mestrermestrerikke.no 

 

2017-04-18T15:46:48+00:00 4. juni 2015|