Grønne arbeidsplasser

Fullt hus og god diskusjon på Litteraturhuset 12. juni om mulighetene for at ny teknologi kan skape grønnere arbeidsplasser.

Bakgrunnen var en artikkel av Erik S. Reinert og John Mathews i tidsskriftet Futures/Elsevier. Knut Falk Qvigstad fra Miljøpartiet De Grønne og Kari Elisabeth Kaski fra ZERO bidro med innspill og kommentarer.

Last ned og les en pre-publikasjon av Reinert og Mathews artikkel her

2017-04-18T15:46:49+00:00 2. juli 2014|