Blåopi -Høyre-logo i svenske fargerErna Solberg skiller lag med det svenske folk i synet på Fredrik Reinfeldt, skriver Mari Skurdal i en leder i Klassekampen.

«Fredrik Reinfeldt vil være en god statsminister for Sverige i fire nye år», sa statsminister Erna Solberg i en tale til Høyres svenske søsterparti Moderaterna lørdag, ifølge NTB.

Der skiller hun imidlertid lag med det svenske folk, som etter åtte år med en borgerlig koalisjonsregjering nå støtter opp om det rødgrønne alternativet. I en meningsmåling lørdag fikk de rødgrønne en samlet oppslutning på 51,9 prosent, mens Reinfeldts allianse bare fikk 37,3 prosent. Det er imidlertid verdt å huske på at den rødgrønne alliansen også lå godt foran på målingene før forrige valg. Det endte, som vi vet, likevel med tap.

Det som var vel så interessant i Solbergs tale til Moderaterna, var ordene hun brukte til å hylle sine svenske venner: «Det som gjør meg sterk i troen på Moderaterna, er at dere fortsatt har de beste politiske ideene og de beste politiske løsningene.» Altså: De leverer omtrent akkurat det samme Høyre brukte valgkampen i Norge på å si at de leverte. Flere norske debattanter viet det svenske eksempelet tid og krefter i valgkampen, nettopp fordi det var åpenbart at mange av de politiske løsningene liknet. Dessuten la de to søsterpartiene opp en valgkampstrategien som hadde et sentralt fellestrekk: en retorisk vending mot fagbevegelsen og folk flest. Blant annet viste boka «Blåkopi» av LO-rådgiver Wegard Harsvik hvordan de borgerlige partiene la seg tett opp til sosialdemokratenes gamle slagord, samtidig som de førte en helt annen politikk innen helse, omsorg og skole.

I dag står konsekvensene av den borgerlige blokkens politikk klarere for svenskene enn for fire år siden. Ikke minst er den dramatiske forverringen av svensk skole et fenomen det er vanskelig å skyve under teppet. Fritt skolevalg, sammen med storstilt privatisering, har gitt en svært klassedelt skole, og resultatene raser, blant annet i Pisa-testen. Dessuten er det en økende misnøye blant svenskene mot de store velferdskonsernene, som tjener milliarder på et privatisert velferdstilbud. Eller de beste løsningene og ideene, som det også kalles.

Leder i Klassekampen av Mari Skurdal, 7. april 2014

2017-04-18T15:46:49+00:00 19. mai 2014|