Cover - Politisk frihetAlle vet vi hva frihet er, men ikke alle vet hvordan vi har forstått og definert politisk frihet gjennom tidene. Antologien Politisk frihet viser hvordan det politiske frihetsbegrepet har vært diskutert fra antikken til i dag, og hvor konfliktlinjene går i vår tid.

Denne boken presenterer tenkningen om politisk frihet som gikk forut for den franske revolusjon, som la grunnlaget for USAs republikk og gav inspirasjon til Uavhengighetserklæringen, og som også inspirerte vår egen Grunnlov av 1814. Den samme tenkningen inspirerte kvinnebevegelsen, arbeiderbevegelsen og borgerrettsbevegelsen.

Her møter du flere sentrale tenkere i vestens historie, noen av dem presenteres for første gang på norsk.

Blant forfatterne som er samlet i antologien er Cicero, Machiavelli, Voltaire, Rousseau, Kant, Marx, Mill, Wergeland, Bjørnson, Ibsen, Mary Wollstonecraft, Rosa Luxemburg og Georg Brandes.

Lansering med

  • Professor Philip Pettit fra Princeton University
  • Helge Jordheim
  • Håvard Friis Nilsen
  • Mona Ringvej

Fredag 5. september kl 14.00-16.00

Georg Sverdrups Hus, Blindern, Oslo

2017-04-18T15:46:49+00:00 4. juli 2014|