Oslos skolebyråd Anniken Hauglie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ser ingen sammenheng mellom karakterpress og fritt skolevalg. Foto: Hilde Unosen

Kunnskapsministeren og Oslos skolebyråd slår tilbake mot kritikken om at lærere og rektorer jukser med karakterene. 

Nesten 60 prosent av medlemmene i lektorlaget svarte at de har følt seg presset av skoleledelsen til å sette karakterer på elever, som ikke har hatt grunnlag for det. Det kom fram i årets medlemsundersøkelse i Norsk Lektorlag, som Dagsavisen omtalte onsdag.

– Vi står overfor et voksende problem der skoleledere som konkurrer om best mulige resultater for sin skole, mer eller mindre eksplisitt krever bedre resultater, var konklusjonen fra Gro Elisabeth Paulsen, som leder lektorlaget.

Også forfatter og lærer i Osloskolen, Simon Malkenes, var kritisk, og mente det kom som resultat av press på lærerne.

– Når læreren er i en situasjon der elevene ikke har resultatene de oppover i systemet ønsker seg, da er det læreren som er problemet. Det løses best ved å fikse det, for eksempel ved å gi bedre karakterer, sa Malkenes.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det ikke er noen grunn til å tro at fritt skolevalg og målstyring i skolen kan være forklaringen på presset.

– I dag er det fritt skolevalg i 10 fylker. Jeg har ikke sett noe dokumentasjon for at fritt skolevalg skal føre til høyere press for å levere bedre karakterer.

Dessuten mener jeg at fritt skolevalg er både viktig og riktig.

Jeg skal ikke avvise at karakterjuks er baksiden av fritt skolevalg, men jeg har ikke sett noe dokumentasjon som tyder på det, sier Isaksen.

Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H) er helt på linje med Isaksen. Hun mener det ikke er noen sammenheng med presset lærere opplever fra rektor, og fritt skolevalg. Oslo, som landets mest folkerike fylke, har hatt fritt skolevalg i flere år.

– At dette skal ha noe med fritt skolevalg å gjøre forstår jeg ikke, sier hun.

Om det er sånn som noen antyder, at noen «sniker» opp elevenes karakterer og at det gjøres systematisk, vil det bli avslørt.

Vi vil se et stort avvik mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer.

Og det vil bli avslørt av kommunerevisjonen, sier Hauglie.

Hun viser blant annet til at kommunerevisjonen har undersøkt forskjeller i karaktersetting mellom Osloskolene. De har avdekket enkelte forskjeller, men har sett seg fornøyde med tiltakene kommunen har satt inn for å minske forskjellene mellom skolene.

– Dette er bare et desperat forsøk på å finne argumenter mot fritt skolevalg og resultatmåling i skolene. Det finnes ingen sammenheng, sier skolebyråden.

Både Isaksen og Hauglie påpeker at problemstillingen er reell, men begge viser til at medlemsundersøkelsen spør spesifikt om elevenes fravær er grunnlaget for det manglende karaktergrunnlaget.

Derfor er det aller viktigste tiltaket mot presset lærere føler å sørge for at elevene faktisk er på skolen.

– For bare tre år siden var det sånn at dersom elevene var borte 15-20 prosent av undervisningstida, fikk de ikke karakter. I stedet er det gjort til et spørsmål som skal løses mellom læreren og eleven. Vi skal gjeninnføre en fast grense for når eleven ikke får vurdering, sier kunnskapsministeren.

Hauglie er glad for at statsråden nå ordner opp i fraværsreglene.

– Det viktigste vi kan gjøre er å stramme inn fraværsreglene, så elevene er mer til stede, og forenkle vurderingskriteriene, sier skolebyråden.

Isaksens skulke-medisin:

  • Innføre et fraværstak. dersom en elev er borte et bestemt antall timer i et skoleår, får eleven ikke karakter.
  • Rydde opp i sluttvurderingen. til våren vil han legge fram et forslag som innebærer at det ikke bare er det eleven kan til slutt som skal avgjøre karakteren.

Av Stian Fyen, trykt i Dagsavisen 17. okttober 2014

2017-04-18T15:46:49+00:00 5. november 2014|