Res Publica - logoOgså på venstresiden vil det være rom for ulike former for samarbeid og koordinering mellom uavhengige aktører, skriver Håvard Friis Nilsen om initiativet Agenda.

I Klassekampen 6. november omtales det nye tankesmieprosjektet på norsk sentrum-venstreside, og her vurderes de ulike erfaringene med tankesmier på venstresiden.

Om Res Publica heter det at «de konsentrerer seg i dag om akademiske utgjevingar og fungerar i mindre grad som ein aktør i den daglege samfunnsdebatten.» Det er uklart om det er Lars Mediaas i nå nedlagte Progressiv eller journalisten selv som hevder dette, men det fortjener en kommentar.

Res Publicas bokutgivelse i valgkampen i år, «Blåkopi – Høyres strategi for et annerledes samfunn» av Wegard Harsvik, er nå solgt i cirka 10.000 eksemplarer. Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen, Jan Tore Sanner og Kristin Clemet har alle rykket ut for å diskutere boken, uten at noen av dem fant noen faktafeil. Kristin Clemet forsøkte panisk å skape et nyord for anledningen: «teknisk løgn». Dette begrepet betyr at det står ting i boken som ikke er feil, men som Clemet ikke liker. Vi kan trygt kalle boka et av de mest synlige og engasjerende utspill i valgkampen. Faktisk kan vi ikke se at noen annen tankesmie, Civita inkludert, hadde noe utspill i valgkampen som fikk noe i nærheten av like stor oppmerksomhet.

Res Publicas boligrapport skrevet av Professor Arild Holt-Jensen som utkom før sommeren ble dekket av Aftenposten, Dagsnytt 18, Dagsavisen, Klassekampen, Dagbladet med flere. Hallvard Bakke hevdet i en kronikk at rapporten burde danne grunnlaget for en ny boligpolitikk for en rødgrønn venstreside.

Res Publicas bok om gjeldskrisen skrevet av Chr. Anton Smedshaug, den første om dette tema på norsk, utkommer nå i disse dager i ny og oppdatert utgave. Få andre politiske miljø i Norge har hatt et så konsistent arbeid med finans- og gjeldskrisen over tid, og Res Publica utga de første bøker og rapporter om dette tema. Hvem vil kalle valgkampen, boligpolitikken og gjeldskrisen for tema som er «fjerne fra den daglige samfunnsdebatten?»

Så til dette med det «akademiske». Ja, Res Publica er i dag den eneste tankesmie i Norge med akkreditering fra Universitets- og høgskolerådet, det vil si at vår fagfellevurdering gjør at vårt forlag kan utgi bøker som er poenggivende for forfatter og institusjon og kan bli pensum på våre høyeste læresteder. Jeg tviler ikke på at noen vil finne på å bruke dette mot oss. Men om man tenker seg om, forstår vel de fleste at akademisk troverdighet og seriøsitet er noe enhver tenketank ønsker og strever etter å oppnå. Så dette tar vi med knusende ro.

Det har vært mye snakk om Civita i norske aviser, og man glemmer ofte at Civita ikke har vært alene i sitt arbeid, men har hatt flere bein å lene seg på: de har hentet penger og ressurser fra Libertas og NHO, de har hatt et tidsskrift i Minerva, de har hatt tette forbindelser i Aftenposten, og nå også Dreyer Forlag. Også på venstresiden vil det være rom for ulike former for samarbeid og koordinering mellom uavhengige aktører, og vi i Res Publica hilser initiativet Agenda hjertelig velkommen.

Av Håvard Friis Nilsen, daglig leder Res Publica, trykt i Klassekampen 9. november 2013

2017-04-18T15:46:51+00:00 19. november 2013|